ARRANGEMENT

Pygmalion har ved ulike anledninger forskjellig type arrangement, og tidvis konserter med alt fra trubadurer til grupper. Lokalene er et flott sted for intimkonserter.

Oversikten over fremtidige eller tidligere arrangement finner du på konserter på undermenyen.