Pygmalion kan tilby
en spennende internasjonal meny, hovedsakelig basert på økologiske matvarer.