GENERELT OM ØKOLOGI

Økologiske råvarer innebærer at de er dyrket og framstilt etter spesielle prinsipper.
   Økologisk jordbruk er et fellesbegrep for dyrkingsformer der genmanipulering, bestråling, plantevernmidler, gifter og kunstgjødsel ikke er tillatt.
   Debio er den kontrollinstansen i Norge som godkjenner og kontrollerer produksjon og salg av økologiske produkter i Norge. Debio-kontrollerte matvarer inneholder heller ingen skadelige syntetiske tilsettingsstoffer.
   Den økologiske driftsmetoden forvalter naturressursene slik at skadelige virkninger på miljøet unngås, og dermed sikres jordens fruktbarhet også på sikt.    Økologisk husdyrhold tilgodeser også husdyrenes naturlig atferd og behov.
I Norge er det et mål at 10% av det totale jordbruksarealet skal dyrkes økologisk innen 2010.