KART

Kort vei fra fisketorget.
Gode parkeringmuligheter
ved restauranten.

Trykk på kartet for å få det større.
Trykk for større kart