Pygmalion kan arrangere lukkede selskap, firmamøter,
og andre tilstelninger, i sine lokaler.